περιήγηση Κατηγορία

Υποτροφίες

Προγράμματα υποτροφιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδακτορικές διατριβές και μεταδιδακτορικές έρευνες. ΙΚΥ, ΕΣΠΑ, Ευρωπαικοί οργανισμοί

Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιχορηγεί μέσω δωρεάς υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες θα προσφέρουν σε Έλληνες φοιτητές την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο McGill, και να συμβάλλουν στο χτίσιμο των…

Υποτροφίες προ/μεταπτυχιακών σπουδών από το Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 δύο υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία υποτροφία εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. …

3.771 υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών από το ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - ακαδημαϊκό έτος 2018-19» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος…

Όλες οι υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό: αναλυτικές πληροφορίες

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει συντάξει έναν οδηγό υποτροφιών που περιλαμβάνει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που χορηγούν υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση σε Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες για ανώτερες σπουδές…

177 Υποτροφίες στο εξωτερικό

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνέλεξε σχετικές δημοσιεύσεις που αφορούν υποτροφίες στο εξωτερικό και τις κατηγοριοποίησε σε ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο της απασχόλησης που αφορούν. Πιο συγκεκριμένα…

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών από το Ίδρυμα Λάτση

Το Ίδρυμα Λάτση ανακοίνωσε τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 600 ευρώ τον μήνα για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και 900 ευρώ…

Υποτροφίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές. Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να…

Υποτροφίες μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη χορήγηση 10 υποτροφιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε βάρος του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη. Οι υποτροφίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και ανέρχονται σε…

Υποτροφίες διδακτορικών σπουδών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφίων ανακοίνωσε τη χορήγηση 2 υποτροφιών διδακτορικών σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Φανής Σαριγιάννη. Δικαίωμα…

Υποτροφίες προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών από το Ίδρυμα Μπάκαλα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αφών Μπάκαλα ανακοίνωσε τη χορήγηση 10 υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και 5 υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Δικαιούχοι είναι…