περιήγηση Κατηγορία

Νομοθεσία

Τι ισχύει σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων

Οδηγίες σχετικά με την ορθολογική μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακού πτυχίου, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη οι κάτοχοι…

Τι ισχύει για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε εγκύκλιο σχετικά με τις εφημερίες των εκπαιδευτικών. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω: "Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών που αφορούν στις εφημερίες των εκπαιδευτικών…

Απαλοιφή θρησκεύματος και ιθαγένειας από τα απολυτήρια Επαγγελματικών Λυκείων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (4053/Β/6-11-2019) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την απαλοιφή των πεδίων "Θρήσκευμα" και "Ιθαγένεια" από τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. Φ24α/55466/Δ4/19-04-2019…

Εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο στην Α/θμια: τι ισχύει φέτος (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο σχετικά με τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που υπογράφει η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα σχολεία. Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το…

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την πρόσληψη αναπληρωτή

Η Διεύθυνση ΠΕ Ηρακλείου ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές ότι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία. …

Ποια είναι τα προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικούς κλάδους – όλοι οι κωδικοί (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ)

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την ενοποίηση της παραγράφου 1 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), υπάγεται συνολικά σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ …

Ποιοι τίτλοι δίνουν παιδαγωγική επάρκεια

Κατά την κατάρτιση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων οι έχοντες παιδαγωγική επάρκεια προτάσσονται σε κάθε περίπτωση και ανά πίνακα , όπως ισχύει. Δείτε παρακάτω ποιοι τίτλοι χορηγούν παιδαγωγική επάρκεια. -Πτυχίο…

Ορισμός σημαιοφόρων: δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (161/Α/16-10-2019) ο νόμος που προβλέπει την επιλογή των σημαιοφόρων με βάση την επίδοση και όχι με κλήρωση. Αναλυτικά, στο άρθρο 41 αναφέρονται τα εξής: Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ.  79/2017 (Α΄109)…

Ποια προϋπηρεσία προσμετράται στους πίνακες αναπληρωτών

Εκπαιδευτικοί φορείς Στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων όπως έχουν καταρτισθεί μέχρι το τρέχον σχολικό έτος προσμετράται η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί: στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας…

Τι ισχύει για τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου (εγκύκλιος)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε εγκύκλιο σχετικά με τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Δείτε αναλυτικά παρακάτω τι αναφέρεται. Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για…