περιήγηση Κατηγορία

Νέα

Ειδήσεις και νέα για την εκπαίδευση, ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων, προγράμματα υποτροφιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

ΥΠΑΙΘ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αξιολόγηση

Ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Νόμο 4823/2021, η ατομική αξιολόγηση, καθολικά και συστηματικά, πρώτη φορά μετά το 1982, όλων των εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Διευθυντών,…

Υποψήφιοι διευθυντές Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε πίνακες με δεκτούς και μη δεκτούς υποψηφίους διευθυντές Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΠΕΠΑΛ). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3)…

Πίνακες υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Αναρτάται η απόφαση κύρωσης των τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης. Το αρχείο ΕΔΩ. Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς…

Προκήρυξη Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους/τις μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α΄136) και τους όρους της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022…

Κλήρωση 30 εκπαιδευτικών ΠΕ07 για επιμορφωτικό πρόγραμμα

Την Τετάρτη, 11/01/2023 στις 12 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των 30 εκπαιδευτικών ΠΕ 07, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (βλ. σχετική…

Πρόσληψη 210 αναπληρωτών μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται στο ορθό ότι προσλαμβάνονται 210 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023 ως εξής: …

Πρόσληψη 377 αναπληρωτών εκπαιδευτικών βάσει Ειδικής Προκήρυξης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών : Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: α) 113…

Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτηρία αναπληρωτών

Τα Υπουργεία Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας & Θρησκευμάτων εκκίνησαν πρωτοβουλία για την παροχή έκπτωσης από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν στελεχώσει τις δομές…

Παρανοήσεις από μαθητές και φοιτητές για την ανθρώπινη αναπαραγωγή

Παρανοήσεις από μαθητές και φοιτητές διαφορετικών ηλικιών σχετικά με διάφορες πτυχές της ανθρώπινης αναπαραγωγής, αναφέρονται σε εργασία που παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων σύμφωνα με το…

Ειδική προκήρυξη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλεί με την αριθ. 154852/Ε4/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ) ειδική πρόσκληση,…