περιήγηση Κατηγορία

Συνέδρια

Ανακοινώσεις για επιστημονικά συνέδρια καθώς και άλλα προγράμματα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό…

Βιβλίο Περιλήψεων 3ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του 3ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου "Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο" εκδόθηκε το Βιβλίο των Περιλήψεων που περιλαμβάνει τις περιλήψεις των εργασιών που παρουσιάσθηκαν στο Συνέδριο. To 3ο…