περιήγηση Κατηγορία

Διαδικασίες

Μέθοδοι και διαδικασίες προσλήψεων και διορισμών εκπαιδευτικών

Μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών που έχουν γρίπη

Να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται σε εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023 προβλέπει εγκύκλιος της Υφυπουργού…

Συμμετοχή αδειούχων εγκυμοσύνης και ανατροφής στην εισαγωγική επιμόρφωση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε εγκύκλιο για την προαιρετική συμμετοχή στην εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ που βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω: …

Εγκύκλιοι εορτασμού 28ης Οκτωβρίου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε εγκυκλίους για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου στα σχολεία Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Η Εγκύκλιος…

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών β/θμιας 2022-2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας τωνμεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης ναυποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από…

Δικαιολογητικά για ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά. Πιστοποιητικά ΤαυτοποίησηςΑντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων…

Επίσημες οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών: Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού…

Επίσημο εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ (pdf)

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακο Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης δημοσίευσε εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας με αναλυτικές οδηγίες και εικόνες για την υποβολή δικαιολογητικών. Κατεβάστε το αρχείο με τις…

Άδειες αναπληρωτών: επίσημη αναλυτική ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύτηκε αναλυτικός οδηγός για τις άδειες που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, με παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και ό,τι ισχύει για αποδοχές και…

Εγκύκλιος μεταθέσεων b/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά…

Μεταθέσεις εκπ/κών α/θμιας Εκπαίδευσης σχ. Έτους 2021-22 (εγκύκλιος)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα…
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online