περιήγηση Κατηγορία

Υποτροφίες

Προγράμματα υποτροφιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδακτορικές διατριβές και μεταδιδακτορικές έρευνες. ΙΚΥ, ΕΣΠΑ, Ευρωπαικοί οργανισμοί

Υποτροφίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές. Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να…

Υποτροφίες μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη χορήγηση 10 υποτροφιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε βάρος του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη. Οι υποτροφίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και ανέρχονται σε…

Υποτροφίες διδακτορικών σπουδών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφίων ανακοίνωσε τη χορήγηση 2 υποτροφιών διδακτορικών σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Φανής Σαριγιάννη. Δικαίωμα…

Υποτροφίες προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών από το Ίδρυμα Μπάκαλα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αφών Μπάκαλα ανακοίνωσε τη χορήγηση 10 υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και 5 υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Δικαιούχοι είναι…

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA ανακοίνωσε τη χορήγηση 3 υποτροφιών ύψους 15000 ευρώ η κάθε μία για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της…

Υποτροφίες προ/μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών από το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου

Το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ανακοίνωσε τη χορήγηση 4 υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, 2 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές και 1 υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος…

Υποτροφίες διδακτόρων και μεταδιδακτόρων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών…

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας ανακοίνωσε πρόσκληση προς διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές ελληνικής ιθαγένειας για υποβολή ερευνητικής πρότασης στο επιστημονικό πεδίο των Βυζαντινών και…

Υποτροφίες μεταπτυχιακών/διδακτορικών/μεταδιδακτορικών σπουδών από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακών/διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, έχουν διάρκεια ενός έτους και…

Υποτροφίες μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη χορήγηση 4 υποτροφιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε βάρος του κληροδοτήματος Ζωής Σούτσου. Οι υποτροφίες απεύθυνονται…

Υποτροφίες μεταδιδακτόρων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταδιδάκτορες των τμημάτων του για διάστημα 8 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει το διδακτορικό τους έως 18 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας…