Υποτροφίες από το Ίδρυμα Παιδείας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές.

Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Εξωτερικό: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 12.000 € στον καθένα.
Οι υποψήφιοι (A & B) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
 • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Γ. Ερευνητές: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.
Οι υποψήφιοι (Γ) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.


Δ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1821-2021: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα στον τομέα της ιστορίας και ειδικότερα σε ερευνητικές προτάσεις που θα αφορούν άγνωστες και ιδιαίτερες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης.

Ε. Στη μνήμη του Νίκου Νικολάου: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα της φιλολογίας, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

ΣΤ. Στη μνήμη του Σταύρου Χριστούλα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα της εδαφομηχανικής, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δ θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κατηγορία Γ. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Ε και ΣΤ θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις αντίστοιχες κατηγορίες Α/Β και Γ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα καλέσει για συνέντευξη στα γραφεία του Ιδρύματος μόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε πρώτο στάδιο.

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών η διαδικασία παραλαβής των φακέλων δικαιολογητικών αναστέλλεται. Η επανέναρξή της θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος ΕΔΩ.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων συνεχίζεται κανονικά.

Ενόψει των ανωτέρω, η λήξη της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων και των προθεσμιών παραλαβής των φακέλων δικαιολογητικών θα οριστικοποιηθεί μόλις ομαλοποιηθούν οι συνθήκες και η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση θα γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα γραφεία του Ιδρύματος θα παραμείνουν κλειστά. Η επικοινωνία με τη γραμματεία του Ιδρύματος θα γίνεται μόνον με ηλεκτρονικά μηνύματα (email).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Πηγή Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...