Επιστημονικό Συνέδριο : Σχεδιάζοντας τη διδακτική την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) διοργανώνουν το 7ο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Σχεδιάζονται τη Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων” στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2020.

Το συνέδριο υποδέχεται ερευνητές και επαγγελματίες της Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και από τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Θεματικοί Άξονες

Η ανακοίνωση θα πρέπει να αναφέρεται ή να συνδέεται με τους παρακάτω άξονες, περιεχόμενο ή εκπαιδευτικό πλαίσιο:

 • Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού κάθε βαθμίδας.
 • Ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων κάθε βαθμίδας.
 • Επιμορφωτικές ανάγκες Ειδικοτήτων.
 • Μοντέλα επιμόρφωσης Ειδικοτήτων και μορφές αξιολόγησής τους.
 • Ενδοσχολική (schoolbased) επιμόρφωση και αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας.
 • Μη τυπικές μορφές επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης.
 • Η αναγκαιότητα των Διδασκαλείων.
 • Η αναγκαιότητα των Μουσικών Ακαδημιών / Ακαδημίας Τεχνών: η φιλοσοφία, ο ρόλος και οι πρακτικές τους.
 • Διαβαθμισμένες και Αδιαβάθμητες Σπουδές Ειδικοτήτων.
 • Ερευνητικά Προγράμματα.
 • Ζητήματα Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση.
 • Ζητήματα Κρατικής παρέμβασης στην Εκπαίδευση.

Είδη Παρουσιάσεων

A: Ερευνητικές Ανακοινώσεις

Διάρκειας 15′ με 5′ ερωτήσεων ανά παρουσίαση και συζήτησης στο τέλος κάθε συνεδρίας. Οι παρουσιάσεις οργανώνονται ανά θεματικό άξονα.

B: Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Θα αναρτηθούν σε συγκεκριμένο χώρο, με συγκεκριμένη διάρκεια παρουσίασης.

Δομή Παρουσιάσεων

Οι Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις δομούνται ως εξής:

 • Τίτλος.
 • Περίληψη (250-350 λέξεις).
 • Βιογραφικό Σημείωμα (100 λέξεις) για όλους/ες τους Εισηγητές/τριες.
 • Θεωρητικό πλαίσιο.
 • Μεθοδολογία έρευνας – Μεθοδολογική Προσέγγιση.
 • Ευρήματα.
 • Συζήτηση.
 • Βιβλιογραφία (Σύστημα APA).
 • Έκταση: έως 20 σελίδες (με τη βιβλιογραφία).

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συγγραφή των ανακοινώσεων στα Πρακτικά του Συνεδρίου (κατόπιν έγκρισης), οι συγγραφείς καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες ανά τύπο παρουσίασης, πατώντας ΕΔΩ.

Υποβολή περίληψης

Για να είναι η Περίληψη της Ανακοίνωσης αποτελεσματική και επιλέξιμη ώστε να συμπεριληφθεί στο Βιβλίο Περιλήψεων του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου 2020, θα πρέπει να διακρίνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου ως προς την απήχηση των ερευνητικών ευρημάτων ή την επιχειρηματολογία σας για συγκεκριμένο ζήτημα.

Για να βοηθηθούν οι συγγραφείς μπορούν να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

 • Η περίληψη θα πρέπει να αποτελεί μία μικρογραφία του πλήρους κειμένου σας.
 • Η περίληψη θα πρέπει να κυμαίνεται από τις 250 έως τις 350 λέξεις.
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει τη μορφή ενιαίας παραγράφου, χωρίς υποσημειώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές.
 • Η περίληψη θα πρέπει είναι ευανάγνωστη και συντακτικά – γραμματικά ορθή.
 • Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο αντικείμενο του θέματός/έρευνάς σας καθώς και στα ερευνητικά σας ερωτήματα.
 • Η μεθοδολογία και η ερευνητική προσέγγιση θα πρέπει να περιγραφούν με ακρίβεια εστιάζοντας: στο είδος της έρευνας που έχετε επιλέξει, στη διαδικασία, στα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα, στην συζήτηση των ευρημάτων.
 • Θα πρέπει να γίνει σεβαστό το όριο της έκτασης της περίληψης. Η υπέρβαση του ορίου συνεπάγεται την απόρριψη της πρότασης.
 • Μετά τις ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (5-6 λέξεις), θα πρέπει να αναφέρεται ο Θεματικός Άξονας της παρουσίασης.
 • Θα πρέπει να προστεθεί και ένα σύντομο βιογραφικό σας μέχρι 100 λέξεις.

Για υποβολή περίληψης πατήστε ΕΔΩ.

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Υποβολή Περιλήψεων: 31 Οκτωβρίου 2019 30 Νοεμβρίου 2019.
 • Ανακοίνωση αποδοχής περίληψης: 4 Νοεμβρίου 2019.
 • Εγγραφή με σημαντική έκπτωση: 17 Νοεμβρίου 2019 15 Δεκεμβρίου 2019.
 • Υποβολή Πλήρους Κειμένου για Δημοσίευση στα Πρακτικά: 22 Δεκεμβρίου 2019.

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 17 & 18 Ιανουαρίου 2020

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα 11521.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (ΕΔΩ).

Πηγή Συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online