2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Θα διεξαχθεί στην Κόρινθο στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2019.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου αναμένεται να περιλαμβάνει παρουσιάσεις επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης στην τυπική εκπαίδευση και στη δια-βίου μάθηση που βασίζονται σε ανοιχτό περιεχόμενο και ανοιχτές παιδαγωγικές μεθόδους.

Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα βασίζεται στην επιστημονική πρωτοτυπία και σημασία του αντικειμένου που μελετούν.

Εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο αναμένεται να περιληφθούν, μετά από κρίση, σε ειδικό τεύχος-αφιέρωμα του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στη χώρα μας στην επιστημονική περιοχή των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και της Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Θεματολογία

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναπτυξιακών έργων, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών που αφορούν στις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης δεύτερης γενιάς (e–learning 2.0) και, ειδικότερα, σε ζητήματα σχετικά με τους Ανοικτούς Ψηφιακούς Πόρους και τις Ανοικτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις.

Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και σε οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν:

 • Ανοικτή Εκπαίδευση και Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
 • Ανοικτά Αποθετήρια Ψηφιακού Υλικού
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
 • Εργαλεία Ιστού 2.0 και ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
 • Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0
 • Κοινωνική Μάθηση και Διαμοίραση Γνώσης
 • Μαθησιακά Αντικείμενα
 • Μαζικά Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα
 • Προσεγγίσεις Σχεδιασμού στην Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Ψηφιακό Περιεχόμενο που δημιουργείται από εκπαιδευόμενους
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιγνίδια
 • Κινητή Μάθηση

Οι παραπάνω θεματικοί άξονες είναι ενδεικτικοί. Καινοτόμες προτάσεις εργασιών που δεν εντάσσονται αυστηρά σε αυτούς θα αξιολογηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η συνάφειά τους με το επιστημονικό αντικείμενο του Συνεδρίου.

Πρόσκληση Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους επιστήμονες και ερευνητές να υποβάλουν εργασίες που αφορούν αποκλειστικά σε ερευνητικά αποτελέσματα, αναπτυξιακά έργα, μελέτες και εφαρμογές σχετικά με το επιστημονικό αντικείμενο του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους παρακάτω τύπους εργασιών:

 • Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Διάρκεια παρουσίασης 20 λεπτά.
 • Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν ερευνητικούς σχεδιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, νέα προϊόντα και εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, ερευνητικά προγράμματα ή διδακτορικές διατριβές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Διάρκεια παρουσίασης 15 λεπτά.
 • Συμπόσια (Workshops): Οι συνεδρίες Συμποσίου αφορούν ένα ειδικό θέμα σχετικό με το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και την Ανοικτή Ηλεκτρονική Μάθηση που ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική κοινότητα, είναι καινοτόμο ή επιδέχεται διαφορετικές προσεγγίσεις. Διάρκεια 90 λεπτά.

Για κάθε τύπο εργασίας, οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν για κρίση εκτεταμένη περίληψη μιας σελίδας (περίπου 350 λέξεις), σύμφωνα με το υπόδειγμα περιλήψεων του Συνεδρίου.

Υποβολή εργασιών μέσω email στον λογαριασμό του συνεδρίου [email protected]. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Υποβολή εργασιών: 25 Νοεμβρίου 2019
 • Ενημέρωση αποδοχής: 1 Δεκεμβρίου 2019
 • Εγγραφή συνέδρων: 15 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2019
 • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 13-14 Δεκεμβρίου 2019
Πηγή 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online