περιήγηση Κατηγορία

Διαδικασίες

Μέθοδοι και διαδικασίες προσλήψεων και διορισμών εκπαιδευτικών

Αλλαγές στις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο

Με Υπουργική Απόφαση (96754/Δ2) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επαναπροσδιοριζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο ως εξής: 1. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με…

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Κρήτη

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ανακοινώνουν την παροχή έκπτωσης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών δασκάλων και…

Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας για αναπληρωτές

Οι αναπληρωτές που δεν έχουν πάρει την κανονική άδεια που δικαιούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους, δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας η οποία αντιστοιχεί σε δύο ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης. Το τελικό…

Μεταφορικό ισοδύναμο πλέον και στα αεροπορικά εισιτήρια

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β/2241/10-6-19) τροποποίηση της 4796/2018 (Β/6124) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου ‘‘Μεταφορικό Ισοδύναμο’’ (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)». Η τροποποίηση αφορά, μεταξύ…

Λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την περίοδο των Πανελλαδικών…

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε πως κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 (6-6-2019 έως και 2-7-2019) η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτίριο του Υπουργείου θα…

Εγκριτική απόφαση για τον μόνιμο διορισμό 10500 εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπέγραψαν εγκριτική απόφαση (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) για τον μόνιμο διορισμό 10500 εκπαιδευτικών. Από το Υπουργειο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε…

Έγγραφα νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Σε συνέχεια της με αριθμό 80509/Ε1/21-05-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα "Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης", η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας…

Εγκύκλιες οδηγίες για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυκλοφόρησε εγκύκλιες οδηγίες για το τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την…

Άδεια ασκήσεως εκλογικού δικαιώματος εκπαιδευτικών-τι ισχύει

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε έγγραφο με το οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων πριν και μετά την εκλογική διαδικασία ( και την ενδεχόμενη επαναληπτική εκλογική διαδικασία).Σχετικά με τις άδειες…

Εγκύκλιος για τη λειτουργία των σχολείων ενόψει των εκλογών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυκλοφόρησε εγκύκλιο που αφορά τη λειτουργία των σχολείων ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών εκλογών της…