Ποιοι τίτλοι δίνουν παιδαγωγική επάρκεια

Κατά την κατάρτιση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων οι έχοντες παιδαγωγική επάρκεια προτάσσονται σε κάθε περίπτωση και ανά πίνακα [διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄), και του άρθρου 8, παρ. 7 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄)], όπως ισχύει. Δείτε παρακάτω ποιοι τίτλοι χορηγούν παιδαγωγική επάρκεια.

-Πτυχίο Καθηγητικής Σχολής.

-Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κλάδου ΠΕ60 ή ΠΕ70.

-Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

-Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./ πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

-Βεβαίωση τρίμηνης Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./ πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε για τους κλάδους της Β/θμιας Εκπ/σης ΤΕ-ΔΕ.

-Παιδαγωγικό πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.).

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες της αγωγής (ημεδαπής).

-Διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής (ημεδαπής).

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αλλοδαπής με βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

-Διδακτορικό δίπλωμα αλλοδαπής με βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση”: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Επιστημών της Αγωγής/ «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση): Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Επιστημών της Αγωγής/ «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Επιστημών της Αγωγής/ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας/ «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών/ «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση»: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών/ «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός»: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών/ «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία»: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής/ «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)»: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής/ «Πληροφορική στην Εκπαίδευση»: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και
Περιβάλλοντος/ «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»: Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)/Σύμπραξη με ΤΕΙ Πειραιά.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/”Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων”: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού Σχεδιασμού.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/”Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας”: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού Σχεδιασμού.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/”Περιβαλλοντική εκπαίδευση”: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού Σχεδιασμού.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/”Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό”: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού Σχεδιασμού.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/”Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης”: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού Σχεδιασμού.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/”Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση”: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού Σχεδιασμού.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση»: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»: Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/Ειδική Αγωγή: Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση; Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.).

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» με κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)»: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Ιστορία, Τοπική Ιστορία Έρευνα και Διδακτική»: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/ Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών (ΟΠΑ).

-Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Πανεπιστήμιο Κρήτης/Σχολή Επιστημών Αγωγής / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης.

-Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Ε.Κ.Π.Α/Τμήματα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας- Φιλολογίας -Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

-Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

-Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

-Πράξη αναγνώρισης του επαγγελματικού προσόντος του καθηγητή Β/θμιας Εκπ/σης συγκεκριμένου κλάδου / πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο καθηγητικής σχολής της ημεδαπής: Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π).

-Πτυχίο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης: Ε.Π.Α.Θ.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online