Ελεύθερη είσοδος εκπαιδευτικών σε αρχαιολογικούς χώρους (δικαιολογητικά)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ/B/2916/31.12.2015, δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α/βάθμιας, Β/βάθμιας, Γ/βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία ημεδαποί και αλλοδαποί).

Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Για την έκδοση του Δελτίου ελεύθερης εισόδου απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:-Έκδοση κάρτας για 1η φορά

  • Δύο φωτογραφίες.
  • Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
  • Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων.

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-Επανέκδοση κάρτας:

  • Μία φωτογραφία.
  • Η παλιά κάρτα ελεύθερης εισόδου.
  • Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής. ΙV) Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online