Σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις του ΔΟΑΤΑΠ

Σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα υποβάλλει ερώτημα σχετικά με την καθυστέρηση αναγνώρισης τίτλων εξωτερικού από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση της βουλευτή του ΜέΡΑ25 παρακάτω.

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως

Θέμα: Επείγουσα επίλυση προβλημάτων τρέχουσας διαδικασίας διορισμών

Κυρία Υπουργέ,

Μετά από σειρά ετών παράλειψης διορισμών στην εκπαίδευση, κινήθηκε σχετική διαδικασία δυνάμει αντιστοίχων Προκηρύξεων (ΦΕΚ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019). Σχετικά έχει εκδοθεί και η με αριθμ. Πρωτοκ. 204654/Ε1/24-12-2019 Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους υποψήφιους που κατέχουν τίτλους εξωτερικού, απαιτείται Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Πλην όμως, μεγάλος αριθμός υποψηφίων, αν και πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, αδυνατεί να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά για λόγους που εκφεύγουν της υπαιτιότητάς τους και αφορούν αποκλειστικά στην αδυναμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να τα εκδώσει, λόγω υπολειτουργίας του, εξαιτίας της έλλειψης Διοίκησης.

Επειδή βεβαιώνεται ότι στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εκκρεμεί εδώ και πολλούς μήνες σημαντικός αριθμός σχετικών αιτήσεων για: τα εν λόγω πιστοποιητικά.

Επειδή η σχετική διαδικασία έκδοσης των Πιστοποιητικών δεν μπορεί να περαιωθεί λόγω έλλειψης Διοίκησης στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (λήξη θητείας προηγούμενης Διοίκησης και μη ορισμός νέας εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας).

Επειδή το θέμα έχει απολύτως επείγοντα χαρακτήρα, δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έχει ήδη ξεκινήσει.

Επειδή πρέπει να διασφαλισθεί το δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής και κρίσης των ενδιαφερομένων υποψηφίων της κατηγορίας αυτής στην εν εξελίξει διαδικασία με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο (π.χ. παράταση σχετικής προθεσμίας, προσωρινή αποδοχή Υπευθύνου Δηλώσεων, σύνδεση των αιτήσεων με το πρωτόκολλο του ΔΟΑΤΑΠ κλπ.).

Ερωτάται η κ. Υπουργός.

  • Προτίθεται να αντιμετωπίσει το υπαρκτό παραπάνω πρόβλημα στη διαδικασία των αναφερόμενων Προκηρύξεων και να αποκαταστήσει τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και πλήρους κρίσης του μεγάλου αριθμού υποψηφίων, που (για λόγους που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και με ευθύνη του Υπουργείου) αδυνατούν να προσκομίσουν εμπρόθεσμα τα σχετικά πιστοποιητικά και με ποιον τρόπο;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σοφία Σακοράφα

Για την υπολειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ εξαιτίας της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό άρθρο μας ΕΔΩ.

Πηγή Ελληνικό Κοινοβούλιο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online