Ακέφαλος ο ΔΟΑΤΑΠ: δεν εκδίδονται πράξεις αναγνώρισης

Σε κατάσταση υπολειτουργίας βρίσκεται ο ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το Esos, καθώς η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει λήξει στις 4 Νοεμβρίου, και μέχρι σήμερα δεν έχει διοριστεί καινούριο.

Η εκκρεμότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο ΔΟΑΤΑΠ να διεκπεραιώνει μόνο ζητήματα “επείγοντος χαρακτήρα“.

Σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από το υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι “ενόψει των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου περί της συνέχειας των Δημοσίων Υπηρεσιών μπορεί το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μέχρις ότου διορισθεί κατά νόμο το νέο Δ.Σ. αυτού, να ασκήσει τις αρμοδιότητές του, οι οποίες, όμως, θα περιορίζονται στη διεκπεραίωση και μόνο θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα”.

Η ίδια Γνωμοδότηση ορίζει επίσης ότι δεν είναι νόμιμη ούτε επιτρεπτή η παράταση της λειτουργίας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μέχρις ότου ορισθεί, κατ’ άρθρο 6 του Ν 3328/2005, νέο Δ.Σ. στον Οργανισμό αυτό.

Οι πολίτες που έχουν εκκρεμότητα στον ΔΟΑΤΑΠ μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από την αιτιολογία του “επείγοντος χαρακτήρα”. Το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. παραλαμβάνει το σχετικό αίτημα και κρίνει αν πράγματι είναι “επείγουσας” μορφής.

Πηγή Esos
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online