Εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως διδασκαλίας Φυσικής (έρευνα)

Στα πρακτικά του 10ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Τόμος 10, αριθμός τεύχους 2Α) διαβάσαμε μια ενδιάφερουσα έρευνα που αφορά τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το μάθημα της φυσικής της Α’ Λυκείου.

Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για την επαναληπτική διδασκαλία της ενότητας των κινήσεων. Μετά τη διδασκαλία επιχειρήθηκε η ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών από τη συμμετοχή τους και τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση γενικά και το συγκεκριμένο υλικό για το μάθημα της φυσικής ειδικότερα. Διαβάστε την περίληψη του άρθρου παρακάτω:

“Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε μαθησιακό υλικό με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το μάθημα της φυσικής της Α’ Λυκείου. Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για την επαναληπτική διδασκαλία της ενότητας των κινήσεων βάσει του επίσημου αναλυτικού προγράμματος σπουδών και απευθυνόταν σε μαθητές Γενικού Λυκείου.

Η ερευνητική διαδικασία είχε βασικό σκοπό την ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών ενός απομακρυσμένου Γενικού Λυκείου του Νομού Χανίων από την παρακολούθηση του εξ αποστάσεως υλικού στο σύστημα διαχείρισης μάθησης Chamillo.

Η εξ αποστάσεως συμπληρωματική σχολική εκπαίδευση μελετήθηκε βάσει εννέα θεματικών αξόνων σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που επιλέχθηκαν έπειτα από τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και το συγκεκριμένο υλικό για το μάθημα της φυσικής.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει την περαιτέρω διαμορφωτική αξιολόγηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να εμπλουτιστεί, προκειμένου να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, όπως προκύπτουν από τη φυσική απόστασή τους από το σχολικό περιβάλλον”.

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online