εναλλακτικές ιδέες μαθητών Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού για τον Covid-19 (έρευνα)

Στο επιστημονικό περιοδικό Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη διαβάσαμε μια ενδιάφερουσα έρευνα από τους Μαρία Κανελλοπούλου, Γεωργία Φέρμελη και Μιχαήλ Καλογιαννάκη που αφορά τις αντιλήψεις μαθητών 9-10 ετών για τη φύση του κορονοϊού, τον τρόπο μετάδοσής του και τα μέτρα προφύλαξης.

Στην έρευνα συμμετείχαν 20 μαθητές/τριες ηλικίας 9 και 10 ετών οι οποίοι εξέφρασαν τις ιδέες τους μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως στο μεγαλύτερο μέρος τους οι αντιλήψεις που εξέφρασαν οι μαθητές/τριες έρχονται σε συμφωνία με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών σχετικά με τις ιδέες των παιδιών για τους μικροοργανισμούς. Διαβάστε την περίληψη του άρθρου παρακάτω:

“Στην παρούσα έρευνα μελετήσαμε τις αντιλήψεις μαθητών/τριών Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού για τη φύση του κορονοϊού Covid-19, τον τρόπο μετάδοσής του και τα μέτρα προφύλαξης από αυτόν στα πλαίσια μιας μελέτης περίπτωσης. Το δείγμα αποτέλεσαν είκοσι μαθητές/τριες ηλικίας 9 και 10 ετών που φοιτούσαν σε δημόσιο δημοτικό σχολείο της Πάτρας.

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά με χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Cisco Webex. Η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους οι αντιλήψεις που εξέφρασαν οι μαθητές/τριες έρχονται σε συμφωνία με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών σχετικά με τις ιδέες των παιδιών για τους μικροοργανισμούς.

Διατύπωσαν, όμως, και ιδέες πιο κοντά στα επιστημονικά δεδομένα, κυρίως σε σχέση με την εμφάνιση του ιού, τον τρόπο μετάδοσής του και τα μέτρα προστασίας από αυτόν, γεγονός που είναι πιθανό να σχετίζεται με την ενημέρωσή τους και με τις αλλαγές στις συνήθειες της καθημερινότητάς τους σε συνθήκες πανδημίας”.

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Πηγή Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online