περιήγηση Κατηγορία

Νομοθεσία

Οδηγίες και διευκρινήσεις για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική νομοθεσία

Υπουργείο Παιδείας: επείγουσες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρθηκε στην εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή επιμέρους διατάξεων στα νομοσχέδια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την επίλυση άμεσων…

Τι ισχύει για διδακτικό/εργασιακό ωράριο

Ενημερωτικό της αιρετής στο ΠΥΣΔΕ Γ' Αθήνας Αγγελικής Φατούρου "Μετά το τέλος της β΄ φάσης τοποθετήσεων στο ΠΥΣΔΕ Γ' Αθήνας και τη β΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών, τα κενά που υπήρχαν δεν καλύπτονται στο σύνολό τους. Καλούμε τους…

Επίδομα εκπαιδευτικών παραμεθόριων περιοχών: τι ισχύει

Με το ν.4024/2011 ορίστηκε ότι δικαιούνται επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών οι μόνιμοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι ύψους 100 ευρώ (μεικτά) αρκεί να υπηρετούν σε περιοχές όπου πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: • Βρίσκονται στην…

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απολυθεί ένας αναπληρωτής πριν τη λήξη της σύμβασης

Η σύμβαση εργασίας των αναπληρωτών μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της είτε από το κράτος είτε από τον αναπληρωτή όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος λόγος είναι η ύπαρξη γεγονότων στη διάρκεια της σύμβασης, εξαιτίας των οποίων…

Δεν θα γίνουν μαθήματα στα σχολεία την Παρασκευή 27/9/19: εγκύκλιος

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εναρμονίζει την 6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2019 με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού…

Υπογράφηκε η παράταση ισχύος των πινάκων αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-19

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την υπογραφή των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 131407/1/24.8.2019, "Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής…

Σε ΦΕΚ παράταση ισχύος πινάκων αναπληρωτών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (106/Α'/27-6-2019) η οποία προβλέπει την παράταση της ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π.…

Αναστολή διαδικασιών προσλήψεων

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της 14ης Ιουνίου 2019, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την…

Τροποποίηση της προκήρυξης ειδικής αγωγής (4ΕΑ/2019)

Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε τροποποίηση της προκήρυξης 4ΕΑ/2019 που αφορά τη διαδικασία κατάταξης, κατά κλάδο και κατά ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την…

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την Προκήρυξη 4500 διορισμών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (864/Β/12-3-2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει θέματα της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού…