Σχετικά με την εφαρμογή του τριετούς αποκλεισμού και στους αναπληρωτές

Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεσή της για τη νέα διάταξη για τον τριετή αποκλεισμό από τις διορισμούς στους εκπαιδευτικούς που παραιτούνται ή δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία επισημαίνει τα εξής:

Με το άρθρο 58 του νομοσχεδίου προστίθεται στο άρθρο 62 του ν. 4548/2019 νέα παράγραφος 5Α, συμφώνως προς το εδάφιο α’ της οποίας οι εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του άρθρου 18 του ν. 3699/2008, οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη».

Συμφώνως, δε, προς την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, «[η] εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων».

Δημιουργείται, εν προκειμένω, προβληματισμός ως προς το αν ο επί διετία αποκλεισμός των ως άνω κατηγοριών εκπαιδευτικών από τη δυνατότητα εκ νέου διορισμού, εξαιτίας μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης εντός έτους από τον διορισμό, τελεί σε σχέση συνάφειας και καταλληλότητας προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της «εύρυθμη[ς] λειτουργία[ς] των σχολείων», καθώς και αν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου μέτρο, δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν εξετάζεται αν αυτός ο όρος, της μη ανάληψης, δηλαδή, υπηρεσίας ή της εντός έτους από τον διορισμό παραίτησης του εκπαιδευτικού, συντρέχει ένεκα λόγων που δύνανται να κριθούν αντικειμενικώς δικαιολογημένοι (λ.χ., ένεκα λόγων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σοβαρών οικογενειακών λόγων).

Χρήζει, τέλος, διευκρίνισης αν ο κατά τα ως άνω αποκλεισμός επεκτείνεται και στις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Υπενθυμίζεται ότι με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 58 – δείτε το ΕΔΩ) προβλέπεται ο αποκλεισμός από τους διορισμούς και τις προσλήψεις για τρία έτη εκπαιδευτικών, οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται.

Πηγή Ελληνικό Κοινοβούλιο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online