Δεν απαιτείται μετάφραση των τίτλων ξένων γλωσσών (ν/σ)

Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” προβλέπεται πως στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ τίτλοι ξένων γλωσσών γίνονται δεκτοί χωρίς μετάφραση.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως η προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών πρόσληψης ενώ απαλλάσει τον υποψήφιο από ένα πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό βάρος.


Πηγή Ελληνικό Κοινοβούλιο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online