Απαλοιφή ιθαγένειας και θρησκεύματος (νομοσχέδιο)

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις” προβλέπεται πως αποδεικτικά απόλυσης και πιστοποιητικά σπουδών θα εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως η προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζει το περιεχόμενο των αποδεικτικών απόλυσης και των πιστοποιητικών σπουδών με το περιεχόμενο των απολυτηρίων τίτλων, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται πλέον τα πεδία θρήσκευμα και ιθαγένεια.

Πηγή Κοινοβούλιο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online