περιήγηση Κατηγορία

Διαδικασίες

Μέθοδοι και διαδικασίες προσλήψεων και διορισμών εκπαιδευτικών

Τι ισχύει σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων

Οδηγίες σχετικά με την ορθολογική μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακού πτυχίου, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη οι κάτοχοι…

Τι ισχύει για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε εγκύκλιο σχετικά με τις εφημερίες των εκπαιδευτικών. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω: "Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών που αφορούν στις εφημερίες των εκπαιδευτικών…

Εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο στην Α/θμια: τι ισχύει φέτος (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο σχετικά με τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που υπογράφει η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα σχολεία. Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το…

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την πρόσληψη αναπληρωτή

Η Διεύθυνση ΠΕ Ηρακλείου ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές ότι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία. …

Ποια είναι τα προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικούς κλάδους – όλοι οι κωδικοί (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ)

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την ενοποίηση της παραγράφου 1 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), υπάγεται συνολικά σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ …

Ποιοι τίτλοι δίνουν παιδαγωγική επάρκεια

Κατά την κατάρτιση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων οι έχοντες παιδαγωγική επάρκεια προτάσσονται σε κάθε περίπτωση και ανά πίνακα , όπως ισχύει. Δείτε παρακάτω ποιοι τίτλοι χορηγούν παιδαγωγική επάρκεια. -Πτυχίο…

Ποια προϋπηρεσία προσμετράται στους πίνακες αναπληρωτών

Εκπαιδευτικοί φορείς Στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων όπως έχουν καταρτισθεί μέχρι το τρέχον σχολικό έτος προσμετράται η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί: στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας…

Τι ισχύει για τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου (εγκύκλιος)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε εγκύκλιο σχετικά με τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Δείτε αναλυτικά παρακάτω τι αναφέρεται. Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για…

Πώς Υπολογίζονται Τα Μόρια Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (κύριος και επικουρικός πίνακας)

Ο κύριος και ο επικουρικός πίνακας που χρησιμοποιείται για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) του σχολικού έτους 2019-20 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: Κριτήρια ένταξης στους…

Ελεύθερη είσοδος εκπαιδευτικών σε αρχαιολογικούς χώρους (δικαιολογητικά)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ/B/2916/31.12.2015, δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α/βάθμιας, Β/βάθμιας, Γ/βάθμιας…