Εορταστική άδεια 2 ημερών στους υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ

Με το ηλεκτρονικό μήνυμα στις 24-12-2020 η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτημα για τη χορήγηση εορταστικής άδειας δύο (2) ημερών στους υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ.

Το χρονικό διάστημα που μπορεί να γίνει χρήση είναι από 24.12.2020 έως 15.1.2021. Η εν λόγω εορταστική άδεια αφορά και σε εποπτευόμενους φορείς, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...