Αναπλήρωση ωρών καταλήψεων Σάββατα, αργίες και Χριστούγεννα

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 4654/Β/21-10-20 το οποίο περιγράφει τη διαδικασία αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών που έχουν χαθεί λόγω κατάληψης των σχολείων. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

Στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται κατά σειρά με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:

  • α. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών.
  • β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.
  • γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα μαθήματα).
  • δ. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων.

Ο Διευθυντής/ντρια συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών στη βάση των ανωτέρω επιλογών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

Πηγή Εθνικό Τυπογραφείο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online