περιήγηση Κατηγορία

Διαδικασίες

Μέθοδοι και διαδικασίες προσλήψεων και διορισμών εκπαιδευτικών

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020-2021

Στην ιστσσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουν αναρτηθεί έγγραφα που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021, όπως εκδόθηκαν από το…

Αξιολόγηση των μαθητών β/θμιας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (εγκύκλιος)

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 167603/ΓΔ4/2020 εγκύκλιο που υπέγραψε η Υφυπουργός, κα Σ. Ζαχαράκη, η αξιολόγηση των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στο Γενικό Λύκειο,…

Όλοι οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στον τόπο που υπηρετούν (εγκύκλιος)

Με εγκύκλιο που υπογράφει η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστασία Γκίκα διευκρινίζεται πως όλοι οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές και ΕΕΠ, ΕΒΠ οφείλουν να παραμείνουν στις περιοχές που υπηρετούν.…

Αναπλήρωση ωρών καταλήψεων Σάββατα, αργίες και Χριστούγεννα

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 4654/Β/21-10-20 το οποίο περιγράφει τη διαδικασία αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών που έχουν χαθεί λόγω κατάληψης των σχολείων. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω: Στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η…

Πώς θα εορταστεί η 28η Οκτωβρίου στα δημοτικά σχολεία

H επέτειος της 28ης Οκτωβρίου θα εορτασθεί φέτος με εκδηλώσεις στα σχολεία ανά τμήμα και παράδοση σημαίας στους σημαιοφόρους από τους διευθυντές. Σε εγκύκλιο που υπογράφει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη…

Ποιες άδειες δικαιούνται αναπληρωτές και ωρομίσθιοι

Πλήρης οδηγός αδειών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από τον Αχιλλέα Τσάμη, οργανωτικό γραμματέα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. "Δ. Θεοτοκόπουλος" και μέλος της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Οι…

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού λόγω λάθος ειδικότητας

Ανακαλείται η αριθμ. πρωτ. 125558/Ε1/21-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΧΒ46ΜΤΛΗ-ΧΨΦ) απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στην πρόσληψη εκπαιδευτικού σε Μουσικό Σχολείο, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν κατοχυρώνει τη μουσική ειδίκευση "Κρουστά Ευρωπαϊκά…

Παραμονή στο σχολείο πέρα από τις ώρες διδασκαλίας (εγκύκλιος)

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστασίας Γκίκα αναφέρεται στο πλαίσιο περικοπής αποδοχών για τη συμμετοχή σε απεργία και στο ωράριο των εκπαιδευτικών. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω: 1. Στο άρθρο…

Δυνατότητα διόρθωσης λαθών στην αφαίρεση περιοχών

Στη σελίδα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώθηκε πως έχει δοθεί προσωρινά στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα επαναφοράς περιοχών προτίμησης στην κατάσταση…

ΟΠΣΥΔ: αιτήσεις ενισχυτικής διδασκαλίας

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να βρουν το πεδιο "Ενισχυτικής Διδασκαλίας" στο μενού “Αιτήσεις”. Η αίτηση δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί…