περιήγηση Κατηγορία

Πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Καθημερινή ενημέρωση για τα νέα στο χώρο της εκπαίδευσης. Ειδήσεις σχετικά με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι…

Μετά το Πάσχα η προκήρυξη 4500 μόνιμων θέσεων στην Ειδική Αγωγή

Πιθανότατα μετά τις γιορτές, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για τις 4500 μόνιμες θέσεις στην Ειδική Αγωγή. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ΚΥΑ που ρυθμίζει θέματα της διαδικασίας επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι…

Διορισμός 418 μόνιμων εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τον διορισμό 57 εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης - δείτε τα ονόματα ΕΔΩ - και 361 εκπαιδευτικών Ββάθμιας Εκπαίδευσης - δείτε τα ονόματα ΕΔΩ - από τη λίστα επιτυχόντων του γραπτού…

Πρόσληψη 120 Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής Και Γενικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη 120 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου για το σχολικό έτος 2018-19. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται: …

Πρόσκληση 423 εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09 (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02),…

Πρόσληψη 352 Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής Και Γενικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη 352 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου για το σχολικό έτος 2018-19. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται: …

Πρόσληψη 296 Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη 296 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου για το σχολικό έτος 2018-19. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται: 98 εκπαιδευτικοί ΠΕ01,…

“Εκτός Ύλης” νέο πολιτικό κόμμα από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

"Να αλλάξουμε τη χώρα για χάρη της επόμενης γενιάς αναπληρωτών", ήταν το κεντρικό μήνυμα στην παρουσίαση του νέου κόμματος "Εκτός Ύλης" που παρουσιάστηκε χθες 31/03/2019 σε αίθουσα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η διακήρυξη της…

Πρόσληψη 26 Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη 36 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2018-19. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται: 5 εκπαιδευτικοί ΠΕ70…

Πρόσληψη 36 Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη 36 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου για το σχολικό έτος 2018-19. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται: 22 εκπαιδευτικοί…