Προγράμματα σπουδών μαθημάτων Γ’ Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

 • Αρχαίων Ελληνικών
 • Μαθηματικών
 • Βιολογίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Οικονομίας
 • Ιστορίας

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ Λυκείου αποτελεί την κορύφωση και την ολοκλήρωση μιας μακράς παρουσίας του μαθήματος σε όλες τις προηγούμενες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Μαθητές και μαθήτριες κλήθηκαν να γνωρίσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όπως αυτός αποτυπώνεται σε γραπτά του μνημεία. Στην αρχή (στο Γυμνάσιο) μέσα από επιλεγμένα μεταφρασμένα κείμενα και σταδιακά, καθώς μαθαίνουν τη γλώσσα του, μέσα από τα πρωτότυπα κείμενα. Παράλληλα, γνώριζαν και άλλες εκφάνσεις του πολιτισμού αυτού μέσα από την ιστορία και την τέχνη, ακόμη και τα μαθηματικά! Ενώ στην καθημερινότητά τους, μαθήτριες και μαθητές, καθηγητές και καθηγήτριες, έχουν περπατήσει δίπλα σε υλικά μνημεία αυτής της αρχαιότητας, πλάι σε ναούς, θέατρα, γυμναστήρια, κι όχι μόνο στην Ακρόπολη, αλλά ακόμη και σε μια στοίβα από λίθους σ’ ένα χωράφι.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ Β/4902/31-12-19 ΕΔΩ.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθηματικών της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει τις θεματικές της Ανάλυσης και των Στοχαστικών Μαθηματικών, οι οποίες και αποτελούν τον κορμό των Προγραμμάτων Σπουδών των Μαθηματικών.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ Β/4904/31-12-19 ΕΔΩ.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Με το Πρόγραμμα Σπουδών της Βιολογίας στην Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • Να αποκτήσουν το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για τη δομή και την οργάνωση των ζωντανών οργανισμών και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν στα φυσικά οικοσυστήματα.
 • Να εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και τη μεθοδολογία των βιολογικών επιστημών.
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη σε θέματα που αφορούν την παρέμβαση του ανθρώπου σε βιολογικά και φυσικά συστήματα.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ Β/4902/31-12-19 ΕΔΩ.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής σκέψης και των κοινωνιολογικών εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της κοινωνίας, την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης, με απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ Β/4903/31-12-19 ΕΔΩ.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικονομίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος «Οικονομία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου δίδεται έμφαση στην κατάλληλη διδακτική προσέγγιση/μεθοδολογία που συμβάλλει στη δημιουργία της απαιτούμε- νης «οικονομικής κουλτούρας», στοιχείο απαραίτητο για έναν/μία υπεύθυνο/η και ενεργό/ή πολίτη.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ Β/4906/31-12-19 ΕΔΩ.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών της ιστορίας δίνεται έμφαση:

 • στη θεματική διεύρυνση της διδακτέας ύλης,
 • στη συστηματική αξιοποίηση σωμάτων ιστορικών πηγών και
 • στην έμφαση στην ιστορική μεθοδολογική διάσταση της επεξεργασίας των πηγών, στην κατανόηση της τυπολογίας τους, στην ένταξη των ιστοριογραφικών κειμένων σε συγκεκριμένο πλαίσιο και στην εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης της Ιστορίας.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ Β/4906/31-12-19 ΕΔΩ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online