περιήγηση Κατηγορία

Νέα

Ειδήσεις και νέα για την εκπαίδευση, ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων, προγράμματα υποτροφιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Πρόσληψη 127 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη 127 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ02 για το σχολικό έτος 2017-18. Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου για τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.)…

Πρόσληψη 14 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 για το σχολικό έτος 2017-18. Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου για την εφαρμογή του…

Πρόσληψη 294 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη 294 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΤΕ01…

Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσαν την υλοποίηση Προγράμματος Αθλητικών Δραστηριοτήτων στο…

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε 27 αποσπάσεις και 16 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2017-18. Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ Πηγή

Προκήρυξη θέσης Νηπιαγωγού στο Αγγλόφωνο τμήμα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Το ΥΠΠΕΘ προκήρυξε συμπληρωματικά μία θέση νηπιαγωγού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Προσχολικής Αγωγής του Αγγλόφωνου Τμήματος του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα πίνακα…

Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ", το οποίο περιλαμβάνει σειρά δράσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση της εικόνας της στην…

Πρόταση για τα δυσπρόσιτα σχολεία

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την πρότασή του για τον επανακαθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη διαμόρφωση της πρότασης που υποβάλλεται στα αρμόδια όργανα από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ έχει…

Παράταση υποβολής του σχεδίου για τις ενότητες της Θεματικής Εβδομάδας

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής του σχεδίου υλοποίησης δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Γυμνάσιο για τις ενότητες της Θεματικής Εβδομάδας "Σώμα και Ταυτότητα" (Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, Πρόληψη…

Μόνιμος διορισμός 28 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε τον διορισμό 28 εκπαιδευτικών σε θέσεις μονίμων από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008. Οι διορισμοί αφορούν 14 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 14 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και…