περιήγηση Κατηγορία

Θέσεις Εργασίας

Αγγελίες και θέσεις εργασίας που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Διορισμοί, προσκλήσεις, προκηρύξεις και ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Θέσεις Εκπαιδευτικών Στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

H Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής προκήρυξε 3 θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . Οι θέσεις αφορούν: 1 ΔΕ Δάσκαλο Μουσικής1 ΔΕ Δάσκαλο Χορωδίας1 ΔΕ Δάσκαλο Φωτογραφίας …

Θέση Βρεφονηπιοκόμου στον Δήμο Κέρκυρας

Ο Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας προκήρυξε θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να…

Θέση Νηπιαγωγού στον Δήμο Πόρου

Ο Δήμος Πόρου προκήρυξε θέση Νηπιαγωγού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28/1/2019. Οι ενδιαφερόμενοι…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής…

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Οι γενικές αρμοδιότητες των Τομεακών Γραμματέων…

Θέσεις Εκπαιδευτικών στον Δήμο Ηρακλείου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου προκήρυξε 3 θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Οι θέσεις αφορούν: 2 ΠΕ…

12 Θέσεις Γυμναστών Στον Δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου προκήρυξε 12 θέσεις Γυμναστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη. …

Θέσεις Εργασίας Στον Δήμο Αλίμου

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου προκήρυξαν 6 θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Οι θέσεις αφορούν: 3 θέσεις ΤΕ…

Θέσεις Γυμναστών Στον Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων προκήρυξε 15 θέσεις Γυμναστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων καταρτιζόμενων των ΔΙΕΚ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μαθητείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ να υποβάλουν αιτήσεις ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι στο Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: είναι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου…

Θέσεις Εργασίας Στον Δήμο Γρεβενών

H Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών προκήρυξε 3 θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής". Οι θέσεις αφορούν: 1 θέση ΠΕ…