Υποτροφίες μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.

Οι υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στους τομείς:

 • Βιολογία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 • Γεωπονία
 • Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Στατιστική, Φυσική, Χημεία, Φαρμακευτική
 • Ιατρική
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας & Πολεοδομίας
 • Πολιτικοί Μηχανικοι
 • Μηχανολόγοι και Ναυπηγοί Μηχανικοί
 • Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών

 • Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
 • Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Dalf C2 ή Sorbonne C2 για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.
 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
 • Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1993. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1991.
 • Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
 • Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 • Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2020, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με e-mail. Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών με την παρούσα προκήρυξη πληροφοριών μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ΕΔΩ.

Πηγή Ίδρυμα Μποδοσάκη
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online