Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε τη χορήγηση 16 υποτροφιών διδακτορικών σπουδών χρονικής διάρκειας ενός έτους. Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές):

  • Επιστήμες Υγείας
  • Επιστήμες Ζωής
  • Επιστήμες Μηχανικού Τεχνολογίας και Πληροφορικής
  • Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Οι υποψήφιοι διδάκτορες για να επωφεληθούν από την υποτροφία, θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

  • Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της ημεδαπής.
  • Να είναι εγκατεστημένοι στο νομό του Τμήματος στο οποίο υπάγονται κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.
  • Να μην λαμβάνουν άλλη αμοιβή. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση λήψης της υποτροφίας, δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από εργασία ή άλλη υποτροφία.
  • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους είναι τουλάχιστον ένα έτος μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.deka.uth.gr/ το αργότερο έως τις 30/04/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online