Υποτροφίες διδακτορικών σπουδών από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη

Το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη ανακοίνωσε τη χορήγηση 2 υποτροφιών “Μελίνα Μερκούρη-Jules Dassin” για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Κάθε υποτροφία έχει διάρκεια δύο ετών και αφορά τους επιστημονικούς τομείς:

  • Κλασσική Φιλολογία και Ιστορία της Αρχαιότητας
  • Βυζαντινή Φιλολογία και Ιστορία

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 600€ μηνιαίως. Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση πρέπει:

  • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνες το γένος.
  • Να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως.
  • Να έχουν πτυχίο ελληνικού ή ισοτίμου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εξωτερικού με ελάχιστο βαθμό 8 (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ) και μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ).

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέχρι 07/06/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Πηγή Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online