Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) προκήρυξε μία υποτροφία τριετούς διάρκειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Η υποτροφία ανέρχεται σε 2000€ κατ’ έτος για τρία συνεχή χρόνια από το 2019. Ο υποψήφιος διδάκτορας με την καλύτερη ερευνητική πρόταση θα λάβει την υποτροφία και οι τρείς πρώτοι στη σειρά αξιολόγησης θα έχουν δωρεάν εγγραφή στα επόμενα τρία συνέδρια της ΕΤΠΕ.

Ακόμα, οι πέντε καλύτερες ερευνητικές προτάσεις θα δημοσιευθούν σε εκτενέστερη μορφή σε ειδική έκδοση στο ελληνικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση».

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν τα μέλη της ΕΤΠΕ, τακτικά, πάρεδρα και δόκιμα. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν μέλη στην ΕΤΠΕ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διανύουν το πρώτο έτος εκπόνησης της διατριβής.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με την έναρξη της υποτροφίας και συνεχίζει μετά από θετική έκθεση προόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα μέχρι την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με τα παρακάτω έγγραφα στη διεύθυνση [email protected].

  • Αίτηση.
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  • Βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος για την έναρξη της διδακτορικής διατριβής στην οποία αναγράφεται η τριμελής επιτροπή και το θέμα ή η θεματική της διατριβής.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος είναι κάτω των 35 ετών.
  • Ερευνητική πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στη σελίδα της ΕΤΠΕ την προκήρυξη και το πρότυπο σύνταξης της ερευνητικής πρότασης.

Πηγή Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online