Υπερωρίες 1/9-31/12 οι υπάλληλοι ΑΣΕΠ για τους πίνακες Ειδικής

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοίνωσε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων από 1 Σεπτέμβρη έως 31 Δεκέμβρη (ΦΕΚ Β/3157/09-08-19) για την επεξεργασία του ηλεκτρονικού αρχείου των υποψηφίων που θα αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου

  • να εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και μελών Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 και
  • να εξεταστούν οι ενστάσεις που θα υποβληθούν .

Η υπερωριακή εργασία αφορά την απογευματινή απασχόληση 275 υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ και μέχρι 22000 ώρες συνολικά. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 20.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online