Σε ΦΕΚ η προκήρυξη ΑΣΕΠ Για μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (13/τ. ΑΣΕΠ/25-4-2019) η προκήρυξη 1ΕΑ/2019 που αφορά τη διαδικασία κατάταξης για την πλήρωση των κενών θέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και για την κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών αναγκών.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ΔΕ01 να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ από τις 21 Μαΐου ημέρα Τρίτη έως τις 5 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης, τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης και διορισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια κατάταξης στο ΦΕΚ. Ο υπολογισμός των μορίων μπορεί να γίνει online χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΔΩ.

Πηγή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online