Θέση εργασίας καθηγητή αγγλικών από τη ΜΕΤΑδράση

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά εκπαιδευτικό Αγγλικών στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στη Χίο. Η θέση αφορά διδασκαλία σε παιδιά ηλικίας 6 – 18 ετών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΜΕΤΑδρασης στη Χίο.

Καθήκοντα της θέσης

 • Διδασκαλία και κάλυψη της διδακτέας ύλης του γνωστικού αντικειμένου των αγγλικών, όπως αυτή έχει οριστεί από το πρόγραμμα σπουδών
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, κ.τ.λ.) ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες του πληθυσμού και τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου.
 • Συνεχής επίβλεψη και επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Εκπαιδευτικό Κέντρο για την εξασφάλιση ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος.
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή συνεδριών ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για την εξασφάλιση ενεργής και συνεχούς συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Εκτέλεση άλλων συναφών καθηκόντων, που ανατίθενται από τον υπεύθυνο.

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε εργασία με παιδιά αυτών των ηλικιών.
 • Ικανότητα προσαρμογής διδακτέας ύλης στις ανάγκες των μαθητών.
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και ευελιξίας.
 • Ικανότητα εκτέλεσης οδηγιών και λήψης πρωτοβουλιών.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Άμεση διαθεσιμότητα.
 • Μόνιμη κατοικία στη Χίο.
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό.
 • Γνώση μίας ή περισσότερων από τις γλώσσες των μαθητών (αραβικά, φαρσί, γαλλικά).
 • Γνώσεις σχετικές με την παιδική προστασία.
 • Διδακτική εμπειρία με ασυνόδευτα παιδιά.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο [email protected], με ένδειξη στο θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ – ΧΙΟΣ – 2020» έως τις 13 Μαρτίου 2020.

Πηγή ΜΕΤΑδράση
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...