Θέση εργασίας Ειδικού Παιδαγωγού σε ΚΗΕΑ στη Δυτική Αττική

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε.), με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας στο Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου» του Κ.Π.Ε. στην Αθήνα, με ειδικότητα Ειδικού Παιδαγωγού (πλήρους απασχόλησης).

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας διάρκειας 12 μηνών.

Σχετικά με τη Δομή

Το Κέντρο Ημέρας “Στην Αυλή του Κόσμου” λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εφήβων και νεαρών ενηλίκων (ηλικίας 15-22 ετών) με Δ.Α.Φ. Σκοπό έχει την κοινωνική ένταξη και λειτουργική αυτονόμηση των μελών του, τη στήριξη των οικογενειών τους, την αγωγή της κοινότητας καθώς και τη δημιουργία δικτύου εθελοντών.

Αρμοδιότητες

 • Συνεδρίες Ειδικής Αγωγής
 • Διαχείριση συμπεριφορών που προβληματίζουν
 • Συμμετοχή στη Συμβουλευτική οικογένειας
 • Γραπτές αναφορές (follow up)
 • Συμμετοχή στις Διεπιστημονικές Ομάδες
 • Συμμετοχή στις Ομάδες Εποπτείας
 • Σχεδιασμός και συμμετοχή σε δράσεις αγωγής κοινότητας
 • Εποπτείες σε πρακτικά ασκούμενους και εθελοντές

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( κατεύθυνση ειδικής αγωγής)  ή Πτυχίο τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο) ή Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Κοινωνικών-Φιλοσοφικών σπουδών με μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένο).
 • Προϋπηρεσία στη ΔΑΦ σε αποκαταστασιακό πλαίσιο
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώσεις ABA
 • TEACCH
 • PECS

Θα συνεκτιμηθεί

 • Εθελοντική εργασία σε συναφές αντικείμενο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας (διαθέσιμη εδώ https://kpechios.gr/ta-nea/44-prokyrikseis/923-athina-thesi-ergasias-eidiko-paidagogo)
 • Βιογραφικό σημείωμα

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή του φορέα. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη (μέσω τηλεδιάσκεψης με Skype) σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά μετά τις 26/03/2021. Στη φάση αυτή θα ζητηθεί να προσκομιστούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά [φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται), φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας].

Κατάθεση δικαιολογητικών

Αιτήσεις συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentro_imeras@kpechios.οrg με τίτλο «θέση Ειδικού/ής Παιδαγωγού-Αθήνα» από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 26/03/2021.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Γεωργιάδου Παναγιώτα (τηλ. 2105789190, φαξ 2105789191, e-mail [email protected]), από Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00 – 14:30.

Πηγή ngoheroes.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online