Θέση εργασίας Ειδικού Παιδαγωγού στον Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων προκήρυξε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός Ειδικού Παιδαγωγού για την υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λαρισαίων» – Υποέργο 2 «Παράρτηµα Ροµά Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Λαρισαίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού – ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση», στο ∆ήµο Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη ΕΔΩ.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...