Θέση εργασίας Αγγλικής Φιλολογίας από τα Χωριά SOS (Αθήνα)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τη θέση Φιλολόγου Αγγλικής μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης Αθηνών.

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο Π.Ε. Αγγλικής Φιλολογίας Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ
  • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία
  • Εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση για μάθηση
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

Οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης ΕΔΩ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Πηγή Παιδικά Χωριά SOS
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online