Σχετικά με ένταξη αναπηρίας 67% στην ειδική κατηγορία

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευσμάτων Σοφία Ζαχαράκη απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου να επανεξετάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την ένταξη εκπαιδευτικών στην Ειδική κατηγορία ώστε να περιλαμβάνει και περιπτώσεις αναπηρίας άνω του 67% λόγω κινητικών προβλημάτων.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την απάντηση της Υφυπουργού.

«Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 1855/12-11-2019»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1855/12-11-2019, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σταύρος Ελ. Καλογιάννης με θέμα «Ένταξη εκπαιδευτικών με μόνιμη αναπηρία, άνω του 67%, λόγω κινητικών προβλημάτων στην Ειδική κατηγορία», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σε ειδική κατηγορία μετάθεσης εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί με ασθένειες που αναφέρονται στις διατάξεις:

  • του άρθρου 13 π.δ. 50/96 (Α’45),
  • της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (Α’267),
  • του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α’258),
  • των παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’75) και του άρθρου 52 του ν. 4115/2003 (Α’24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α’ 125).

Ειδικότερα, στο άρθρο 13 του Π.Δ 50/96 §1, περ. α και γ προσδιορίζονται κατά αποκλειστικό τρόπο οι ασθένειες εκείνες οι οποίες αιτιολογούν την ένταξη του εκπαιδευτικού σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. προτίθεται να εξετάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές με το ως άνω θέμα προτάσεις.

Πηγή Ελληνικό Κοινοβούλιο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...