Έντυπο Αίτησης Κατάθεσης Δικαιολογητικών μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυκλοφόρησε το ειδικό έντυπο αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών που αφορά τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για την πλήρωση των κενών θέσεων πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αφορούν μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καθώς και την κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών αναγκών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και να την καταθέσουν με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπως ορίζει η πρόσκληση. Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών οι υποψήφιοι οφείλουν:

  • να καταγράψουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ,
  • να καταχωρίσουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα που επικαλούνται στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ,
  • να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online