περιήγηση Κατηγορία

Σπουδές/επιμόρφωση

Ανακοινώσεις που αφορούν τη δια βίου μάθηση. Ημερίδες/σεμινάρια, μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα.

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα μεταπτυχιακά

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που περιλαμβάνει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που λειτουργούν στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Επισκεφθείτε την πλατφόρμα ΕΔΩ Ο χρήστης μπορεί να δει ποια μεταπτυχιακά…

Υποτροφίες διδακτορικής διατριβής από το ΙΚΥ

Το ΙΚΥ ανακοίνωσε πως τις επόμενες μέρες θα προκηρύξει 211 θέσεις υποτροφιών διάρκειας έως 3 έτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης…