περιήγηση Κατηγορία

Θέσεις Εργασίας

Αγγελίες και θέσεις εργασίας που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Διορισμοί, προσκλήσεις, προκηρύξεις και ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Θέσεις εργασίας Εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8)…

Θέση εργασίας Φιλολόγου και Ειδικού Παιδαγωγού στον Δήμο Σαμοθράκης

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μίας θέσης Ειδικού Παιδαγωγού και μίας θέσης Φιλολόγου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης», στο πλαίσιο του…

Θέσεις εργασίας Δασκάλων και Φιλολόγων στον Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, 2 ΠΕ Φιλολόγων και 3 ΠΕ Δασκάλων, για την υλοποίηση του υποέργου "Λοιπές Δράσεις ΚΕΜ" της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα…

Θέση εργασίας Δασκάλου/Νηπιαγωγού από το PRAKSIS (Αττική)

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά ένα (1) συνεργάτη για την θέση του Παιδαγωγού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "PRAKSIS - Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω" στην Αττική (Κωδικός Θέσης:…

Θέση εργασίας Παιδαγωγού από την Άρσις στη Σάμο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 1 Παιδαγωγό για το Κοινοτικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας «Αλκη Ζέη» στην Σάμο. Η δομή απευθύνεται σε πληθυσμούς παιδιών, εφήβων και μητέρων και στοχεύει στην…

Θέση Παιδαγωγού στο Χαμόγελο του Παιδιού (Ν. Ηρακλείτσα Καβάλας)

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο / υποψήφια για να καλύψει τη θέση του Παιδαγωγού για πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο που αφορά τη φροντίδα παιδιών και εφήβων σε χώρο φιλοξενίας παιδιών…

Θέση εργασίας Νηπιαγωγού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκήρυξε μία θέση ΠΕ Νηπιαγωγού με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: "Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της…

Θέση εργασίας Νηπιαγωγού στη Σίφνο

Η Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου προκήρυξε μία θέση ΠΕ Νηπιαγωγού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής". Οι ενδιαφερόμενοι…

Θέση Εργασίας ΠΕ Παιδαγωγού Στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας προκήρυξε μία θέση ΠΕ Παιδαγωγού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες…

Θέση Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκήρυξε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 1 θέσης Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, στο παράρτημα της Θήβας στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο "Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του…