περιήγηση Κατηγορία

Θέσεις Εργασίας

Αγγελίες και θέσεις εργασίας που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Διορισμοί, προσκλήσεις, προκηρύξεις και ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Θέση Εργασίας Ειδικού Παιδαγωγού Από Τον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών Και ΑμεΑ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ προκήρυξε θέση Ειδικού Παιδαγωγού με έδρα τη Ρόδο. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης ΕΔΩ. Λίγα λόγια για τον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ Ο Σύνδεσμος Προστασίας…

Θέσεις Εργασίας (2) ΠΕ Δασκάλων στον Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου προκήρυξε 2 θέσεις ΠΕ Δασκάλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου "Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού,…

Θέση εργασίας Νηπιαγωγού στον Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε μία θέση ΠΕ Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να…

Θέση εργασίας Δασκάλου/Νηπιαγωγού στο Χαμόγελο του Παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο / υποψήφια για να καλύψει τη θέση του Παιδαγωγού για πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο που αφορά τη φροντίδα παιδιών και εφήβων σε χώρο φιλοξενίας παιδιών στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας. …

Θέσεις εργασίας (4) Παιδαγωγών στον Δήμο Μαραθώνος

Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοίνωσε την πρόσληψη 4 Παιδαγωγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του κρατικούπρογράμματος έτους 2020, που βρίσκεται στον Δήμο…

Θέση Δασκάλου και Νηπιαγωγού στον Δήμο Δοξάτου

Η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Δοξάτου προκήρυξε μία θέση ΠΕ Δασκάλου και μία θέση ΠΕ Νηπιαγωγού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης ∆οξάτου Αγίου Αθανασίου,…

Θέσεις εργασίας (4) Παιδαγωγών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη 4 Παιδαγωγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας της παιδικής εξοχής - κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης έτους 2020. Οι προσληφθέντες θα…

Θέσεις εργασίας Εκπαιδευτικών στην Αθήνα από τον ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών σε αναπληρωτές και σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό με…

Θέση εργασίας Δασκάλου ή Νηπιαγωγού από το Χαμόγελο του Παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Παιδαγωγού για πλήρη απασχόληση που αφορά τη φροντίδα παιδιών και εφήβων σε χώρο ημερήσιας φροντίδαςπαιδιών στην περιοχή του Αγίου Νικόλαου (Μπούρτζι)…

Θέσεις εργασίας Εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη από τον ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης,…