Αποκατάσταση της αδικίας για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008

Σε ερώτησή τους προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 2 βουλευτές του ΚΙΝΑΛ υποβάλλουν στην Υπουργό το εξής ερωτήμα:

  • Σε ποιες άμεσες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αποκαταστήσετε την αδικία και την άνιση μεταχείριση μεταξύ των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008;

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ παρακάτω.

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως

Θέμα: Άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008.

Κυρία Υπουργέ,

Όπως σας είναι γνωστό, το 2008 διενεργήθηκε από το ΑΣΕΠ γραπτός διαγωνισμός εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων (πλην δασκάλων) και συντάχθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων (Προκηρύξεις: 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008).

Το Υπουργείο Παιδείας δεν προέβη στην απαιτούμενη πρόσκληση προς τους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του σχετικού πίνακα του ΑΣΕΠ. Κατά της παράλειψης διορισμού τους, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη περίπου 480 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι δικαιώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Το Υπουργείο Παιδείας, αποφάσισε να προχωρήσει στους διορισμούς μόνο όσων προσέφυγαν δικαστικά. Ειδικότερα, με την διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (13 Α’) όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της Διοίκησης με σειρά δικαστικών αποφάσεων που ακολούθησαν τη δημοσίευση της ΣτΕ (Ολ.) 527/2015 απόφασης η οποία εκδόθηκε ύστερα από πιλοτική δίκη του αρ. 1 του ν. 3900/2010 (213 Α’) και έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως εκπαιδευτικών επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του έτους 2008.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη: «1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ…, που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας… σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους».

Ακολούθως, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την υπ’ αριθ. 58450/Ε1/12.4.2019 εγκύκλιο με την οποία κάλεσε τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως, να υποβάλουν αίτησηδήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Η πολιτική αυτή διευθέτηση στην οποία προέβη η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις, δεδομένου ότι περιορίζει τον διορισμό μόνο σε όσους προσέφυγαν δικαστικά και μόνο εφόσον εκδόθηκε γι’ αυτούς, αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την έκδοση του ν. 4589/2019.

Με τον τρόπο αυτό απαξιώνονται τα αποτελέσματα της αδιάβλητης και αντικειμενικής γραπτής διαδικασίας του ΑΣΕΠ, αφού υποψήφιοι που συγκέντρωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία και δεν έχουν προσφύγει δικαστικά, παραμένουν αδιόριστοι.

Ήδη παρατηρείται το φαινόμενο κατάθεσης ομαδικών προσφυγών εκπαιδευτικών – επιτυχόντων του διαγωνισμούς ΑΣΕΠ 2008, οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει πριν την έκδοση του ν. 4580/2019. Επίσης, έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης του Υπουργείου Παιδείας.

Επειδή, το ζήτημα αφορά την άδικη και άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών.

Επειδή, πρόκειται πρωτίστως για πολιτικό και δευτερευόντως για νομικό ζήτημα.

Επειδή, όμοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία με ανόμοιο και άνισο τρόπο, χωρίς ορθολογικά κριτήρια.

Επειδή, η στάση του Υπουργείου Παιδείας είναι αντιφατική και αντί να αποκαθιστά την αδικία (όπως επαγγέλθηκε) δημιουργεί περαιτέρω ανισότητες.

Ερωτάσθε κυρία Υπουργέ,

  • Σε ποιες άμεσες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αποκαταστήσετε την αδικία και την άνιση μεταχείριση μεταξύ των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008;

Οι ερωτώντες ΒουλευτέςΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online