Αντισυνταγματική η αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στο σχολείο

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας σε έγγραφα και αρχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου όπως

  • οι τίτλοι και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
  • το πληροφοριακό σύστηµα myschool
  • η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος προκειμένου να απαλλαγεί από το µάθηµα των Θρησκευτικών.

Με τη δημοσίευση της απόφασης η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να συμμορφωθεί με τα νέα δεδομένα.

Η απόφαση ήρθε ως απαντηση σε πρσφυγή που είχαν ασκήσει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και η Ένωση Αθέων.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Γιάννης Ιωαννίδης, σε δήλωσή του χαρακτηρίζει πολύ σημαντική την απόφαση της Αρχής.

Με μια πολύ σημαντική σημερινή της απόφαση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκανε δεκτές τις προσφυγές της ΕλΕΔΑ και της Ένωσης Αθέων και αποφάσισε ότι δεν είναι νόµιµες: α) η αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα “myschool”, καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συµπλήρωσή τους και
β) η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το µάθηµα των Θρησκευτικών, γιατί παραβιάζουν τις σειρά διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων ενώ εκθέτουν και τους μαθητές σε κινδύνους διακρίσεων.

Γιάννης Ιωαννίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σύμφωνα με την απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει

  • να τροποποιήσει άμεσα τις σχετικές ρυθμίσεις
  • να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να µην αναγράφεται το θρήσκευµα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
  • να εκδώσει οδηγίες προς τις εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε για την απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην απαιτείται η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.
Πηγή in.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online