Αλλαγή στο έντυπο κατάθεσης δικαιολογητικών μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακυκλοφόρησε το ειδικό έντυπο αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών που αφορά τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για την πλήρωση των κενών θέσεων πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αφορούν μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καθώς και την κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών αναγκών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τη νέα έκδοση της ειδικής έντυπης αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών και να την καταθέσουν με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπως ορίζει η πρόσκληση. Στη νέα έκδοση της έντυπης αίτησης έχει προστεθεί η φράση στον χώρο πάνω από τις υπογραφές:
Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.

Υπενθυμίζεται πως στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών οι υποψήφιοι οφείλουν:

  • να καταγράψουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ,
  • να καταχωρίσουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα που επικαλούνται στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ,
  • να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ανακοινοποιημένη πρόσκληση. Επισημαίνεται πως η πρόσκληση έχει ανακοινοποιηθεί με ημερομηνία 8-5-19 με μόνη αλλαγή την προσθήκη της φράσης που αναφέρεται παραπάνω στο έντυπο της αίτησης. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έχει οριστεί από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...