20.000 εισιτήρια για την Ευρώπη σε νέους 18 ετών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε νέους, που στις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα είναι 18 ετών και είναι πολίτες της ΕΕ να ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες σε όλη την Ευρώπη. Η μετακίνησή τους θα είναι κατά κανόνα με τρένο.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας (ΕΔΩ) μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019 ώρα 12.00 (Κεντρικής Ευρώπης).

Μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει τους επιτυχόντες.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει:

  • να είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2001 (συμπεριλαμβανομένης) και 31ης Δεκεμβρίου 2001 (συμπεριλαμβανομένης),
  • να έχουν την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης,
  • να έχουν συμπληρώσει σωστό αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου στο ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης.

Οι αιτούντες που θα επιλεγούν μπορούν να ταξιδέψουν μόνον εφόσον:

  • ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης·
  • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για διάστημα από 1 ημέρα έως και 30 ημέρες,
  • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε τουλάχιστον μία ξένη χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης,
  • θέλουν να γίνουν πρεσβευτές DiscoverEU.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας (https://europa.eu/youth/discovereu_el), στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο Facebook (European Youth) καθώς και στους λογαριασμούς Twitter και Instagram της Ευρωπαϊκής Νεολαίας.

Αρμόδιοι επικοινωνίας: Nathalie VANDYSTADT (+3222967083) Joseph WALDSTEIN (+3222956184) Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct 0080067891011 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πηγή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online