Θέση εργασίας Δασκάλου ή Νηπιαγωγού από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων του το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Παιδαγωγού μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις που σκοπό έχουν τη δημιουργική απασχόληση και την ενημέρωσή των παιδιών για τα δικαιώματά τους, καθώς και τον εντοπισμό ευάλωτων περιπτώσεων που χρήζουν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά.
 • Η υλοποίηση δημιουργικών παιχνιδιών με παιδιά.
 • Η αφήγηση παιδικών βιβλίων.
 • Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση του συνόλου των δράσεων της πλανόδιας βιβλιοθήκης.
 • Η δημιουργία και τήρηση αρχείου ψυχοκοινωνικής δομής και ημερολογίου και η μέριμνα για το εκπαιδευτικό υλικό.
 • Η ενημέρωση Κοινωνικού Λειτουργού ή/και Ψυχολόγου για εντοπισμό παιδιών με ευαλωτότητα.
 • Η σύνταξη, όποτε αυτό απαιτείται, κειμένων και εκθέσεων σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας.
 • Η τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών και στατιστικών στοιχείων που ορίζονται για την άρτια εκτέλεση του προγράμματος.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Παιδαγωγού ή Νηπιαγωγού.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνου σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Γνώση Η/Υ (word, excel, powerpoint)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στα ελληνικά το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Αιτήσεις συμμετοχής ως τις 19/02/2020 με μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα: θέση Παιδαγωγός.

Πηγή Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...