Θεσή εργασίας Δασκάλου ή Φιλολόγου από την Άρσις στον Βόλο

Η Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκήρυξε μία θέση Παιδαγωγού Μερικής Απασχόλησης για το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ στον Βόλο.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Εκπαιδευτικού (Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο.
 • Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας.
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για την παιδική προστασία.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 •  Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Καθήκοντα

 • Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, ατομικής και οικιακής υγιεινής, επικοινωνιακών καθώς και κοινοτικών δεξιοτήτων. Ανάπτυξη βασικών μαθησιακών ικανοτήτων και διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσω εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών, συμμετοχή στην κατάρτιση του ατομικού/ή και οικογενειακού Σχεδίου Δράσης.
 • Προετοιμασία για την ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, συνεργασία με το σχολείο και το διδακτικό προσωπικό για την εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Συντονίζει την ομάδα εθελοντών ενισχυτικής διδασκαλίας και εποπτεύει την πορεία.
 • Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, όπως δεξιοτήτων ατομικής και οικιακής υγιεινής, υποστήριξη αυτών και φροντίδα για τη σωστή τήρησή τους.
 • Εκμάθηση, υποστήριξη και φροντίδα για τη σωστή διαχείριση προϊόντων διατροφής και ατομικής υγιεινής.
 • Προετοιμασία για το σχολείο και συνοδεία παιδιών προς και από το σχολείο, καθώς και σε εξόδους τους, όπως και σε ιατρικές επισκέψεις.
 • Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης του έργου του παιδαγωγού.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 20

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 8/10/2020 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη Παιδαγωγού».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων, τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν.

Πηγή Άρσις
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online