Θέση Γυμναστή και Καθηγητή Πληροφορικής από την Αποστολή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί τον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με έκτακτη χρηματοδότηση ως συνέχιση της δράσης με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2018 από την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και Κωδ. ΟΠΣ 5021537 στο ΕΠ. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης.

Φυσικό Αντικείμενο

Παρέχονται υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες μέσω της λειτουργίας του Ξενώνα ΕΣΤΙΑ υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων ασυνόδευτων ανηλίκων σε κτίριο της Αποστολής.

Επιπροσθέτως, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ως προς την κοινωνική ένταξη των ανηλίκων, δημιουργική απασχόληση, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα μέσω του Κοινωνικού Ιατρείου της Αποστολής, καθώς και εκπαίδευση για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Παράλληλα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι απασχολούνται σε μια ευρεία γκάμα αθλητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διασφαλίζονται μέσω των συνεργασιών της Αποστολής και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότητες – Σχέση Εργασίας

Γυμναστής (Ένδειξη Θέσης: ΓΥΜΝ. ΕΣΤΙΑ 2021)
Ρόλος
 • Αναπτύσσει ένα πλάνο εκγύμνασης του κάθε παιδιού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του
 • Σχεδιάζει προγράμματα με βάση την αρχή της Εξατομίκευσης
 • Επιλέγει ασκήσεις που προάγουν την ανάπτυξη της αερόβιας ικανότητας, της ευλυγισίας, της δύναμης και της ισορροπίας
 • Ενσωματώνει στο μάθημα του ασκήσεις με συνασκούμενο/ους με τελικό στόχο την ένταξη των ασκουμένων σε ομαδικές δραστηριότητες
 • Εντάσσει σταδιακά τους ασκούμενους σε δημιουργικές αθλητικές δραστηριότητες
Απαιτούμενα Προσόντα
 • Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πτυχιούχος ΤΕΕΦΑ ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους στην εκπαίδευση/εκγύμναση Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία σε pilates, functional training, trx, cross training καθώς και corrective exercise για μαθήματα μέσα στον χώρο ή και σε εξωτερικό χώρο
 • Συστατικές Επιστολές: Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες
Καθηγητής Πληροφορικής (Ένδειξη Θέσης: ΚΑΘ. ΠΛΗΡ. ΕΣΤΙΑ 2021)
Ρόλος

Αναπτύσσει εκπαιδευτικό πλάνο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του κάθε φιλοξενούμενου

 • Σχεδιάζει και δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις που να εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διδάσκει και προετοιμάζει τους ανήλικους για πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών
 • Εντάσσει σταδιακά τους ασκούμενους σε τεχνολογικές δημιουργικές δραστηριότητες
 • Συνεργάζεται με τους καθηγητές Ελληνικών και Αγγλικών με σκοπό να δημιουργήσουν δραστηριότητες που να συνδυάζουν τα γνωστικά τους αντικείμενα προ όφελος των ανηλίκωνπαιτούμενα Προσόντα
Απαιτούμενα Προσόντα
 • Επίπεδο Εκπαίδευσης: ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους στην εκπαίδευση στους η/υ με σκοπό την πιστοποίηση
 • Συστατικές Επιστολές: Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνει έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στο θέμα του μηνύματος θα δηλώνεται με ακρίβεια η αιτούμενη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη ΕΔΩ.

Πηγή ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online